POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament

AGÈNCIA TALAIA SCCL. D’ara endavant, “Agència Talaia”.

NIF: F67494658

Domicili fiscal: Capitans de Mar, 77 08330 Premià de Mar

Contacte de protecció de dades: info@agenciatalaia.com 

Com a entitat responsable de la comunicació i gestió del web del programa Ocell de Foc al Maresme conegut com Marea (www.mareamaresme.cat), l’Agència Talaia de conformitat amb el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny d’adequació de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat a través del lloc web www.mareamaresme.cat, i adopta les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats.

Agència Talaia informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

La comunicació de les dades de caràcter personal de les persones usuàries del web www.mareamaresme.cat comporta el seu consentiment inequívoc perquè aquestes siguin incorporades al fitxer automatitzat denominat “USUARIS WEB”, del qual és responsable l’Agència Talaia.

Finalitat del tractament

La incorporació de les seves dades al fitxer té com a finalitat de poder gestionar, administrar i agilitzar els serveis de la persona usuària, així com l’enviament de notificacions d’actualització dels serveis i l’enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d’informació relativa a www.mareamaresme.cat.

Les finalitats específiques de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a www.mareamaresme.cat són:

  • La identificació de la persona usuària amb el propòsit d’una atenció més personalitzada per part de les entitats que ofereixen serveis a Marea.
  • L’administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis relacionats amb el programa Ocell de Foc.
  • L’enviament d’informació comercial i informativa sobre Marea a joves de 16-30 anys del Maresme.
  • Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades, sent la base legal el seu consentiment.La persona usuària podrà exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel.lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Contacte de protecció de dades: info@agenciatalaia.com 

Durada

Les dades facilitades per la persona interessada per a subscriure’s al butlletí o per rebre informació de les activitats i serveis que realitza l’Agència Talaia dins del programa Ocell de Foc al Maresme es conserven fins que aquesta manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de la persona interessada i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei o activitat realitzada per l’Agència Talaia en el marc del programa Ocell de Foc al Maresme. 

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de la persona usuària?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins de l’organització del programa Ocell de Foc al Maresme (entitats satèl·lits i sentinelles) que la necessitin per gestionar la seva consulta i/o sol·licitud. Aquestes dades es poden compartir únicament amb les entitats que formen part del nucli Ocell de Foc al Maresme i que participen en el desenvolupament de les accions sol·licitades per la persona usuària.

Cessió i transferència

Les dades facilitades es poden cedir a empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.).

Drets de les persones interessades

Poden sol·licitar l’exercici dels drets següents davant l’Agència Talaia presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge a la bústia de correu info@agenciatalaia.com i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.